Een snelle breedband-internetverbinding voor de publieke sector in de regio Den Haag. Dat is het doel van GlasLokaal. Snel internet voor onderwijs, zorg en cultuur: dat is onze missie.

Over de Stichting GlasLokaal 

Stichting GlasLokaal is in 2004 opgericht op initiatief van een aantal grote onderwijsinstellingen in de regio Den Haag, en met ondersteuning van de gemeente Den Haag. Het doel van GlasLokaal is het leveren van glasvezelverbindingen en hoogwaardige internet-connectiviteit aan publieke en semipublieke instellingen in de Regio Den Haag, waarbij de primaire focus ligt op de onderwijssector.

In de loop der jaren is het aantal locaties in Den Haag en in de omliggende gemeenten dat gebruik maakt van de diensten van stichting GlasLokaal gegroeid tot bijna 300. Ruim driekwart van het aantal onderwijs locaties in Den Haag is aangesloten op de dienstverlening van GlasLokaal, en daarnaast maken musea, zorginstellingen, en enkele openbaar bestuur instellingen hiervan gebruik. 

Als Stichting kent GlasLokaal een bestuur dat uit de volgende personen bestaat:

S.J. van Driel, voorzitter

(Co-Directeur Museon-Omniversum [tot 1 januari 2022]; Voorzitter Beleggingscommissie Waarborgfonds Kinderopvang; Voorzitter Adviescommissie Borgstelling en Garanties Waarborgfonds Kinderopvang; Voorzitter Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen; Voorzitter Opera2Day; Voorzitter BIZ Hofkwartier)

J.A. Vos, secretaris

(Adviseur privacy en functionaris voor gegevensbescherming voor diverse onderwijsinstellingen, Vos Juridisch Advies)

N.J. Olsthoorn, penningmeester

(Regio Manager bedrijfsvoering, Stichting Lucas Onderwijs; Voorzitter PCI OLV van Sion; Penningmeester Stichting CultuurStek Den Hoorn)

E. J. Kamp, lid

(Netwerk Architect Fixed Access , KPN)

D.J.P. Linden, lid

(Chief Technical Officer, Kennisnet)

Het operationeel management van het netwerk en de ambtelijke ondersteuning van het Bestuur worden gedaan door de heer B. Brusse, die geen verdere hoofd- of nevenfuncties bekleedt.

Sinds 2020 kent GlasLokaal naast het stichtingsbestuur ook een Raad van Inbesteders, die binnen de organisatie een beleidsbepalende functie heeft. In deze Raad hebben de volgende instellingen een zetel:

 • Stichting Lucas Onderwijs, Den Haag
 • De Haagse Scholen, Den Haag
 • Stichting ROC Mondriaan, Den Haag
 • Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs te Voorburg, Leidschendam en omstreken, Voorburg
 • Stichting Resonans, Leiderdorp
 • Hoogheemraadschap van Delfland, Delft
 • Stichting Christelijk Gymnasium Sorghvliet, Den Haag
 • Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden, Den Haag
 • Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs, Delft
 • Stichting VierTaal, Den Haag
 • Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden, Den Haag
 • Stichting Het Rijnlands Lyceum, Wassenaar
 • Stichting J. C. Pleysierschool, Den Haag
 • Stichting Kronenburgh, Rijswijk
 • Vereniging Willem de Zwijgerschool voor Christelijk Onderwijs, Den Haag
 • Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Stichting GlasLokaal voorziet ruim 300 instellingen in de publieke sector in en om Den Haag van snel breedbandinternet. Dit doen wij via een eigen hoogwaardig glasvezelnetwerk.

Op uw school of instelling wilt u snel en betrouwbaar internet. Want het web wordt intensief gebruikt. Voor allerlei toepassingen. En u heeft veel gebruikers.

Sluit u daarom aan bij GlasLokaal! Via glasvezel bieden wij razendsnel internet. Betaalbaar en betrouwbaar. Ook bieden wij diensten als internettoegang via internet. Ruim 300 scholen, culturele instellingen en zorginstellingen in de regio Den Haag gingen u voor.