Een snelle breedband-internetverbinding voor de publieke sector in de regio Den Haag. Dat is het doel van GlasLokaal. Snel internet voor onderwijs, zorg en cultuur: dat is onze missie.

Stichting GlasLokaal is in 2018 haar veertiende jaar ingegaan als leverancier van dark fiber, breedbandige dataverbindingen en internettoegang voor instellingen en gebruikers in de publieke en semipublieke sectoren in de regio Den Haag.

O.a. omdat de intensiteit waarmee het netwerk door haar gebruikers wordt benut steeds hoger wordt, dient zich de vraag aan op welke manier – en in welke vorm – GlasLokaal de dienstverlening aan deze instellingen ook op de langere termijn het best zal kunnen voortzetten.

Na onderzoek is gebleken dat een quasi-inbesteding vanuit één of meerdere deelnemers in dit kader het meeste perspectief biedt. Hierdoor kan een deel van het netwerk exclusief worden benut door aanbestedingsplichtige onderwijsinstellingen die de primaire doelgroep van GlasLokaal vormen, terwijl het gebruik van het resterende deel van het netwerk op basis van een openbare mededingingsprocedure voor een lange periode als concessie kan worden uitgegeven.

Momenteel wordt deze mogelijkheid nader onderzocht en uitgewerkt. Mocht een quasi-inbesteding haalbaar blijken, dan zal ernaar worden gestreefd deze te implementeren waarbij de eerste stappen in deze richting wellicht nog in 2018 gezet zouden kunnen worden.

Vanzelfsprekend zal de de kwaliteit van de dienstverlening aan alle deelnemers uitgangspunt blijven voor Stichting GlasLokaal. Nakoming van contracten met al haar deelnemers, alsmede de daaraan gekoppelde continuïteit en stabiliteit van de dienstverlening aan al haar contractpartners zal daarom voorop staan. Deelnemers die niet meegaan met de inbesteding zullen derhalve tot eind van hun contract verzekerd zijn van de dienstverlening van GlasLokaal.

Stichting GlasLokaal voorziet ruim 300 instellingen in de publieke sector in en om Den Haag van snel breedbandinternet. Dit doen wij via een eigen hoogwaardig glasvezelnetwerk.

Op uw school of instelling wilt u snel en betrouwbaar internet. Want het web wordt intensief gebruikt. Voor allerlei toepassingen. En u heeft veel gebruikers.

Sluit u daarom aan bij GlasLokaal! Via glasvezel bieden wij razendsnel internet. Betaalbaar en betrouwbaar. Ook bieden wij diensten als internettoegang via internet. Ruim 300 scholen, culturele instellingen en zorginstellingen in de regio Den Haag gingen u voor.